วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เป็นสาขาบ้านเห็ดได้ยังงัย??

ผู้ที่จะเป็นสาขาได้ต้อง

  1. ได้อบรมหลักสูตร"อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้ว 1ครั้ง(อณาคตทุกสาขาเปิดอบรมได้เอง)
  2. ต้องทำเว็บไซด์ Blog และมี URL ที่บ้านเห็ดออกให้ โดยผ่านการตรวจจาก บ้านเห็ด สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  3. กรณีบ้านเห็ดสาขาใดต้องการเปิดสอน"หลักสูตร อบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพได้ ต้องเข้ามาอบรมเป็น อาจารย์ผู้ช้วย 3ครั้ง(ฟรี..มีอาหารเลี้ยง)  และอบรมหลักสูตรอาจารย์ บ้านเห็ด อีก1ครั้ง(เสียตังค์..1สาขาได้2คน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น