วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ของ..ของ..กู Model

คลิก..การแบ่งผลประโยชน์ในแต่และสาขา "บ้านเห็ด"

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

Power point โครงการหมู่บ้านเห็ด

หมู่บ้านเห็ด
Slide โครงการบ้านแพ้วเกษตรโชว์ เป็นโครงการในฝันของ"บ้านเห็ด"ที่ต้องการเห็นหมู่บ้านเห็ด เกิดขึ้นในประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ  ที่คนทั้งโลกต้องมาดู  อย่างน้อง 1 ครั้ง

เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่"บ้านเห็ด"ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร Downloade file  คลิก..ที่ภาพ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เป็นสาขาบ้านเห็ดได้ยังงัย??

ผู้ที่จะเป็นสาขาได้ต้อง

  1. ได้อบรมหลักสูตร"อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพในสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้ว 1ครั้ง(อณาคตทุกสาขาเปิดอบรมได้เอง)
  2. ต้องทำเว็บไซด์ Blog และมี URL ที่บ้านเห็ดออกให้ โดยผ่านการตรวจจาก บ้านเห็ด สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  3. กรณีบ้านเห็ดสาขาใดต้องการเปิดสอน"หลักสูตร อบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพได้ ต้องเข้ามาอบรมเป็น อาจารย์ผู้ช้วย 3ครั้ง(ฟรี..มีอาหารเลี้ยง)  และอบรมหลักสูตรอาจารย์ บ้านเห็ด อีก1ครั้ง(เสียตังค์..1สาขาได้2คน)

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขานครพนม

คลิกที่ภาพ..เยี่ยมศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขานครพนม

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาหันคา

คลิกที่ภาพ..เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาหันคา

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขา ชัยภูมิ


ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาวิภาวดี-รังสิต


ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาประชาอุทิศ


ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขานครปฐม


ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขากรุงเทพ บางบอน


ศูนย์เรียนบ้านเห็ด สาขาร้อยเอ็ด


ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด สาขาสะพานสูง