วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำนำ

การที่"บ้านเห็ด" ได้รับการต้อนรับอย่างดี จากคนทั่วประเทศที่สนใจเกษตรในแบบของเรา  ผ่านหลักสูตร อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ และสินค้า"บ้านเห็ด" ที่เน้นการเกษตรอัตโนมัติ เช่น โรงเห็ดอัตโนมัติ, กระโจมเห็ดอัตโนมัติ,  แปลงปลูกผักอัตโนมัติ, ถังเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ, อุปกรณ์สร้างหมอกและความชื้น ยูเล็ม (ULEM-Ultra Low Energy Mist)เป็นต้น

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้ที่สนใจ  "บ้านเห็ด" จึงมีแนวคิดที่จะขยายสาขา"บ้านเห็ด"ออกไปทั่วประเทศ โดยนำลูกศิษย์ที่ผ่านการอบรมจาก "บ้านเห็ด"มาเป็นเจ้าของสาขา  ช่วยดูแลลูกค้า/ผู้สนใจในเขต หรือจังหวัดนั้นๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  โดยมีการจัดอบรมหลักสูตร อบรมการเพาะเลียงเห็ดอย่างมืออาชีพ และมีสินค้าลิขสิทธิ"บ้านเห็ด" ทุกชนิดอย่างเดียวกับสำนักงานใหญ่  

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาชลบุรี

บ้านเห็ด
 ผู้จัดการสาขา นายณัษฐพงษ์  เทพา  Tel 087-128-7680  E-mail  pichett2511@yahoo.co.th

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาระยอง

อบรมเพาะเห็ด
 ผู้จัดการสาขา นายคณพศ วรชมคุณ  Tel 082-456-6077  E-mail  kanapot_w@hotmail.com

บ้านเห็ดสาขานครปฐม

banhed
ผู้จัดการสาขา นาย นายศรชัย  แหวนสว่างเพ็ชร์  Tel 087-999-4132  Email mobile_text3@hotmail.com

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาร้อยเอ็ด

banhed
 ผู้จัดการสาขา นาย สุทธิชาติ นามโคตร   Tel 081-711-1064  E-mail porteam@gmail.com

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาสุพรรณบุรี

อบรมเห็ด
ผู้จัดการสาขา นาย จุมพฎ  กาญจนกำธร   Tel 082-782-3346  Email jumpotkan@hotmail.com

ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสาขาเชียงราย

อบรมเห็ด
ผู้จัดการสาขา น.ส ธนภัทร  สุขโข  Tel .089-757-9209  Email  pop1506@hotmail.com